Zaniżone wartości nieruchomości, a urząd skarbowy

5 września 2020
0 komentarzy

 Cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi kierujemy się podczas kupowania nieruchomości. Głównie to ona decyduje o tym czy odbędzie się transakcja. Możemy spotkać się z ofertami, gdzie wraz ze świetną ceną idzie również dobra lokalizacja i stan techniczny. Z czego natomiast wynika niższa wartość nieruchomości?

Głównym powodem jest uniknięcie wysokich kosztów podatkowo-notarialnych, dlatego strony celowo obniżają wartość nieruchomości. Podatek od transakcji sprzedaży wynosi 2%, jednak określa się go nie na podstawie ceny zawartej w umowie, a na podstawie wartości rynkowej: przeciętnej ceny za lokal w danej miejscowości oraz jaki jest stan i poziom zużycia. Jest on pobierany przez notariusza przy zawarciu umowy, który następnie wysyła odpis aktu do urzędu skarbowego, gdzie zostaje poddany analizie.

Jeśli urząd skarbowy uzna, że wartość nieruchomości została zaniżona o przynajmniej 33%, wówczas wzywa do zapłacenia różnicy między podatkiem od sprzedaży, a faktycznym podatkiem od wartości rynkowej wraz z odsetkami, które są naliczane od dnia zawarcia umowy. Następuje to nie wcześniej niż 14 dnia od doręczenia wezwania, jednak czasami może to zająć nawet kilka lat, gdzie odsetki zdążyły urosnąć.

Podatnik może zgodzić się z wyceną urzędu i opłacić różnicę wraz z odsetkami. Strony mogą również nie zastosować się do wezwania, wówczas jest wyznaczany rzeczoznawca majątkowy, który ma dokonać wyceny nieruchomości. Podatnik może pomylić się o 33% w wycenie wartości nieruchomości, jednak jeśli wartość będzie wyższa w opinii eksperta, wtedy podatnik ponosi dodatkowe koszta związane z uzyskaniem opinii rzeczoznawcy.

Istnieje możliwość uniknięcia postępowania. Jeśli nieruchomość wymaga remontu, przez co jej niska cena jest uzasadniona, wówczas należy sporządzić opis stanu nieruchomości w akcie notarialnym, gdzie wykazujemy stan techniczny lokalu i jakie prace należy w nim przeprowadzić.

Przy transakcji sprzedaży należy pamiętać o odpowiednim skompletowaniu dokumentów, w których będzie znajdowało się uzasadnienie niższej ceny, a podczas kupowania lokalu zadbajmy o pisemną ocenę stanu lokalu przez osobę, która ma uprawnienia budowlane – wszystko powinno być opisane w akcie notarialnym. Dodatkowo podczas przeprowadzania remontu należy zbierać wszystkie faktury, by w razie konieczności przedstawić je w urzędzie skarbowym. Możemy również zatrudnić rzeczoznawcę do wyceny nieruchomości, jednak wiąże się to z dużym kosztem. Pamiętajmy natomiast o skompletowaniu dokumentów, aby uniknąć ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.