Tarcza antykryzysowa, a rynek nieruchomości

5 maja 2020
0 komentarzy

Polska gospodarka znalazła się w nieciekawej sytuacji ze względu na pandemię koronawirusa. Rosnąca inflacja, wzrost bezrobocia, mniejsze korzystanie z usług – to tylko niektóre przyczyny, które doprowadzają do coraz gorszej sytuacji gospodarczej. Rząd zdecydował się wprowadzić „tarczę antykryzysową” – pakiet rozwiązań, który ma ochronić Polskę i Polaków przed kryzysem związanym z wirusem. W ustawie znalazły się zapisy, które dotyczyły m. in. rynku nieruchomości.

Pierwszy zapis dotyczy terminu opłat podatku od przychodów z budynków. Obywatelom przysługuje możliwość skorzystania z przesunięcia terminu uiszczenia zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnej. Zapis ustawy przewiduje, że przełożenie będzie obowiązywać od marca/maja do 20 lipca 2020 roku.

Następne rozwiązanie w tarczy antykryzysowej mówi o tym, że gminy będą miały możliwość wprowadzenia zmian podatkowych względem nieruchomości. Jeśli przedsiębiorcy wykażą, że na skutek pandemii odnotowali straty, gminy będą mogły takie osoby zwolnić z podatku od nieruchomości, które są wykorzystywane do prowadzenia firm. Zapis ten podkreśla, że będzie to zwolnienie za część 2020 roku.

Dodatkowym uprawnieniem gmin będzie możliwość przedłużenia terminu, w którym należy zapłacić raty podatku od nieruchomości w okresie od kwietnia do czerwca. Maksymalny czas opłaty przedłużono do końca września 2020 roku. Podobnie jak w poprzednim zapisie, możliwość ta będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy wykażą ilość poniesionych strat ze względu na wirusa.

Kolejny zapis dotyczy korzystania z powierzchni handlowej przez najemców bądź dzierżawców. W pakiecie tarczy antykryzysowej znalazł się zapis, który przewiduje ograniczenia względem wypowiedzenia umowy najmu bądź dzierżawy. Ostateczny termin jest wyznaczony na 30 czerwca 2020 rok. Terminy sądowe i procesowe, ich rozpoczęcie lub zawieszenie mogą być wstrzymane. Dodatkowo jeśli powierzchnia sprzedaży danego obiektu handlowego przekracza 2 tysiące metrów kwadratowych, to strony umowy najmu/dzierżawy mają możliwość, aby wzajemne zobowiązania wygasły.