Wydłużenie dopłaty do spłat kredytów w ramach programu Rodzina na Swoim

23 czerwca 2020
0 komentarzy

Nowa wersja tarczy antykryzysowej przewiduje, że niektóre osoby będą mogły liczyć na pomoc podczas spłacania kredytu. Ułatwienia będą dotyczyć określonych grup kredytobiorców: osób, które wzięły kredyt w ramach programu Rodzina na Swoim, osób, które zaciągnęły zobowiązania w latach 80. i 90, a także tych osób, które są użytkownikami wieczystych gruntów Skarbu Państwa.

Program Rodzina na Swoim polegał na tym, że zaciągając kredyt w ramach tej akcji część odsetek miała być spłacana z budżetu państwowego. Podatnicy, którzy przystąpili do tego programu, będą mogli skorzystać również z pomocy podczas pandemii koronawirusa. Na podstawie odpowiedniego wniosku kredytobiorca może ubiegać się o to, aby bank nie wliczał okresu zawieszenia spłaty rat odsetkowych i kapitałowych do okresu stosowania dopłat.

Osoby, które wzięły kredyt na przełomie lat 80. i 90., będą mogły liczyć na wsparcie od rządu, ponieważ podlegają ustawie z 1995 roku, która przewiduje pomoc państwa w przypadku niektórych kredytów mieszkaniowych. Istnieje możliwość, aby zawiesić na okres 20 lat zobowiązanie do spłacania rat z powodu pandemii. Należy pamiętać, że takie działanie nie będzie miało wpływu na dalsze uprawnienia przewidziane w ustawie, jak np. umorzenie część zadłużenia, w przypadku kiedy przez 20 lat systematycznie uiszcza się opłaty za zaciągnięte zobowiązanie pieniężne.

Ostatnią grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach tarczy 3.0 w sprawie spłat kredytów, są użytkownicy wieczystych gruntów Skarbu Państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą bądź są zarejestrowani jako organizacja pozarządowa. Takie podmioty będą mogły skorzystać z możliwości odroczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2020 i dokonać płatności do 31 stycznia 2021 roku. Dodatkowo będzie możliwość pomniejszenia opłaty o liczbę dni, kiedy obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego i epidemii koronawirusa. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dopilnowanie, aby wszystkie opłaty podatkowe i roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego były na czas – w razie zaległości podmioty nie mogą liczyć na pomoc.