Reakcja światowego rynku nieruchomości na koronawirusa

15 maja 2020
0 komentarzy

Pandemia koronawirusa spowodowała zmiany w sytuacji gospodarczej na całym świecie. Każdy kraj mniej lub bardziej odczuł na sobie skutki epidemii. Przyjrzyjmy się jak światowe rynki zareagowały na sytuację spowodowaną wirusem.

Firma doradcza „Sabills” przeprowadziła badania w 24 znaczących regionach świata. Blisko 70% ankietowanych uznało, że sytuacja wywołana koronawirusem wpłynęła „umiarkowanie negatywnie” na sytuację na rynku nieruchomości. Reszta respondentów określiła sytuację jako złą. Spadek odnotowano w większości badanych państw, które wskazały, że najbardziej dotyczył on inwestycji w sektorze handlowym i hotelowym. Również w tych sektorach odnotowano obniżkę cen nieruchomości, szczególnie w sektorze handlowym, na który mocno wpłynęła sytuacja wywołana pandemią koronawirusem. Natomiast ceny dla reszty nieruchomości jak mieszkania czy biura pozostały stabilne w większości państw.

Różnice między regionami pojawiają się w kwestii finansowania dłużnego. Sytuacja w państwach na Bliskim Wschodzie, w Tajwanie bądź w Indonezji kształtuje się podobnie dobrze. Inaczej jest w przypadku Ameryki Północnej czy większości państw europejskich, gdzie odnotowano pogorszenie się warunków, a także większe utrudnienia związane z dostępnością.

Blisko 70% badanych państw odnotowała spadek popytu na wynajem nieruchomości. Jest on umiarkowany i dotyczy mieszkań pod wynajem, natomiast najgorsza sytuacja jest w sektorze handlowym i hotelowym. Wynika to między innymi z utrudnień związanych z przemieszczaniem się, np. zamknięte granice państw.

Trudno na razie oszacować zmianę jeśli chodzi o stawki czynszowe. W połowie badanych państw stawka ta wynosi tyle samo co przed wirusem z wyjątkiem sektora handlowego i nieruchomości, gdzie odnotowano znaczący obniżkę.

Następne tygodnie i miesiące pokażą nam lepszy obraz tego, jak sytuacja na światowym rynku nieruchomości zmieniła się ze względu na pandemię koronawirusa oraz jakie nowe tendencje zaczęły się kształtować.