Przedłużenie umów najmu w czasach koronawirusa

11 kwietnia 2020
0 komentarzy

Problemy związane z pandemią koronawirusa dotknęły nie tylko osób, które wynajmują innym swoje mieszkanie, ale także osób, które są najemcami. Dobrym przykładem są studenci, którzy stanowią duży procent najemców mieszkań. Po wprowadzeniu zarządzenia, że nauczanie na studiach będzie w trybie zdalnym, wiele studentów przestało wynajmować pokoje czy mieszkania i wróciło do swoich rodzinnych miejscowości. Część z nich również obawiała się podniesienia czynszu ze względu na trudną sytuację gospodarczą, dlatego także zrezygnowali z najmu.

Ze względu na epidemię zmieniły się zasady wynajmu nieruchomości, które na nowo określa ustawa tarczy antykryzysowej. Każda umowa najmu, która kończy się przed 30 czerwca 2020 r. i która została podpisana przed wprowadzeniem nowej ustawy, jest automatycznie przedłużana do tego terminu (30.06) i na tych samych warunkach co wcześniej. Obowiązuje to nawet bez zgody właściciela nieruchomości, o ile najemcy dopilnowali złożenia oświadczenia najpóźniej do ostatniego dnia, w którym obowiązuje dana umowa najmu.

Nowa ustawa zapewnia najemcom, że ich czynsz nie zostanie podniesiony do końca czerwca bieżącego roku, a także uniemożliwia wypowiedzenie umowy przez właściciela nieruchomości.

Należy jednak pamiętać o paru wyjątkach, które mogą sprawić, że nowa ustawa nie zadziała, a najemcy mogą spotkać się z wypowiedzeniem umowy bądź ze zwiększeniem czynszu. Jeśli osoby, którym wynajmował mieszkanie, nie dokonały opłaty czynszu na czas bądź wciąż zalegały z płatnością w okresie minimum 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, właściciel ma prawo odstąpić od umowy. Dotyczy to także wykorzystywania mieszkania w sposób inny niż ten, który określono w umowie najmu, np. wynajmowanie lokalu osobom trzecim. Nowe przepisy nie obowiązują również wtedy, gdy najemca ma możliwość korzystania z innego lokalu w tej samej bądź podobnej okolicy. Jeśli umowa dotyczy innego lokalu, który nie jest określony jako mieszkalny i najemca narusza zasady najmu, wtedy również przepisy nowej ustawy nie obowiązują.