Pakiet mieszkaniowy przyjęty przez rząd

20 lipca 2020
0 komentarzy

Na rynku nieruchomości wystąpią pewne zmiany ze względu na nowo przyjęty pakiet przez rząd. 28 lipca zostały potwierdzone przez Radę Ministrów poprawki w sprawie projektu ustaw, które miały za zadanie wspierać rozwój mieszkalnictwa.

Pakiet nowych rozwiązań będzie składał się przede wszystkim ze zmian w budownictwie komunalnym i społecznym, pomocy dla lokatorów i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Głównym celem owego Funduszu jest pomoc gminom i miejskim spółkom mieszkaniowym, które odniosły negatywne skutki finansowe spowodowane pandemią koronawirusa. Przewidziany budżet wynosi 1,5 mld zł. Będą również jednorazowe dopłaty, które mają stanowić 10% planowanej inwestycji bądź 3 mln zł dla nowo budowanych nieruchomości. Pakiet mieszkaniowy będzie także przysługiwał najemcom, którzy będą mogli liczyć na dodatkowe dopłaty do mieszkań w wysokości maksymalnie 1500 zł. Kwota ma być wypłacana przez pół roku, a sama procedura składania wniosków zostanie uproszczona.

Na pomoc mogą również liczyć osoby korzystające z programu „Mieszkanie na start”, lokatorzy Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-ów), dla których zostaną wprowadzone wakacje czynszowe, a także możliwość otrzymania premii, aby przeprowadzić remont TBS-ów, które mają minimum 25 lat..

Nowo przyjęte poprawki są odpowiedzią na większe zapotrzebowanie na tanie mieszkania na wynajem – mówi Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Rozwiązania mają pomóc rodzinom w opłacaniu czynszu, jednocześnie zapewniając dopłaty także do miejskich spółek mieszkaniowych lub gmin.

Podejmowane wysiłki rządu mają za zadanie poprawić obecną sytuację polskiej gospodarki. Pakiet nowych rozwiązań ma również zapewnić wsparcie dla tych osób i rodzin, które znalazły się w cięższej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa i nie są w stanie uiścić opłaty za czynsz