Koronawirus i pomoc antykryzysowa dla pośredników nieruchomości

27 kwietnia 2020
0 komentarzy

Pandemia związana z koronawirusem spowodowała, że cała gospodarka mocno ucierpiała, w tym również branża nieruchomości. Najbardziej dotknięte są mniejsze biura i pośrednicy, którzy głównie skupiali się na rynku wtórnym, a który odnotował duże zahamowanie. Tarcza antykryzysowa ma pomóc mniejszym przedsiębiorcom, aby ponownie stanęli na nogi.

Pośrednicy nieruchomości mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące od marca do maja. Warunkiem jest samozatrudnienie, gdzie samodzielnie opłacają składki takie jak ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne oraz ich dochód wynosi do 15.681 zł.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych jest kolejną inicjatywą w ramach tarczy antykryzysowej. Należy się pośrednikom nieruchomości, którzy miesiąc wcześniej od złożenia wniosku nie przekroczyli 300% przeciętnego wynagrodzenia podanego przez GUS za poprzedni kwartał. Osoby, które zakwalifikują się do uzyskania świadczenia, nie będą musiały zawieszać swojej działalności i dostaną pomoc w wysokości 2080 zł.

Pośrednicy, którzy byli zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej otrzymają świadczenie, jeśli ich przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wyniósł 1299,99 zł. Mogą oni liczyć wtedy na świadczenie postojowe, które będzie sumą wynagrodzeń z umów.

Następnym udogodnieniem jest możliwość wzięcia pożyczki przez mikroprzedsiębiorców, aby mogli pokryć bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł, która jest wypłacana jednorazowo do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy oraz należy ją spłacić do 12 miesięcy. Może zostać umorzona, jeśli dany przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w swojej firmie w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pożyczki. Uwzględniono także 3 miesięczny okres karencji.

Istnieje parę sposobów składania wniosków. Można to zrobić przez stronę internetową PUE – ZUS (Platforma Usług Elektronicznych) bądź przez stronę ZUS. Formularz można dostarczyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną, wysłaniem przez pocztę polską oraz samodzielnym udaniem się do placówki ZUS. W tym wypadku należy umieścić dokumenty w kopercie i wrzucić do specjalnej skrzynki podpisanej „Tarcza antykryzysowa”.