Koronawirus – czy czeka nas wzrost czynszów?

10 sierpnia 2020
0 komentarzy

Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe również odniosły skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Tarcza antykryzysowa nie uwzględniła części problemów, z którymi muszą sobie spółdzielnie poradzić. Zwracają się do rządu, aby powstały nowe zapisy, które uwzględnią ich potrzeby w tej trudnej sytuacji. Największym problemem jest kwestia opłacania czynszu, a także brak informacji na temat zwolnień podatkowych czy też umorzeń kredytów.

W tarczy antykryzysowej zabrakło odpowiednich zapisów dotyczących opłacania czynszu w momencie, gdy najemca nie jest w stanie wyrobić się z płatnością na czas z powodu np. utraty pracy bądź zmniejszenia etatu, przez co zaległości w opłatach są coraz większe. Niektórzy fachowcy proponują, aby np. do końca roku istniał zakaz podwyższania cen i taryf za dostawę mediów. Zwracają również uwagę na to, aby rząd rozpatrzył możliwość zmiany regulacji w przypadku opłacania pożyczek związanych z termomodernizacją i ocieplaniem budynków mieszkaniowych, np. poprzez zmniejszenie oprocentowania długu.

Niektórzy najemcy mogli liczyć na obniżenie czynszu aż o 80% w wypadku braku możliwości prowadzenia działalności. Taką decyzję podjęły niektóre spółdzielnie bądź wspólnoty mieszkaniowe, jednak może to ostatecznie doprowadzić do podwyżek opłat uiszczanych przez lokatorów ze względu na spadek dopłat do czynszów za mieszkania. Istnieje również postulat wysunięty przez Związek Rewizji Spółdzielni Mieszkaniowej RP, aby zmienić sposób przyznawania dodatku mieszkaniowego, który będzie adekwatny do panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Problemem jest również niejasna kwestia związana z opłacaniem dezynfekcji budynków mieszkalnych. Są to dodatkowe wydatki dla spółdzielni i jeśli rząd nie podejmie się zwrotu kosztów za dezynfekcję, to poskutkuje to zwiększeniem czynszu. Nie ma również klarownych informacji o tym jak należy postępować w momencie, gdy będzie istniał przymus odwiedzenia mieszkania, w którym pojawiła się np. awaria, a przebywa tam osoba odbywająca kwarantannę.