Koronawirus, a zmiany w działaniu wspólnot mieszkaniowych

15 lipca 2020
0 komentarzy

Tarcza antykryzysowa, która ma za zadanie pomóc obywatelom Polski w walce z koronawirusem, weszła w życie 31 marca 2020 roku i przyniosła wiele zmian w przepisach dotyczących różnych aspektów gospodarki. Nowe ustalenia dotyczą także prawa spółdzielczego, w tym funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych jak i własności lokali. Nowe przepisy mają służyć temu, żeby zachować jak największą ostrożność we wszelkich działaniach wspólnoty, równocześnie zapewniając sprawne funkcjonowanie.

Głównym zakazem jest brak możliwości organizowania zgrupowań. W trybie zdalnym powinny odbywać się głosowania, a także przyjmowanie uchwał zarządu. Może odbywać się to w następujący sposób: na piśmie w formie tradycyjnej, poprzez maila czy też za pomocą urządzeń do bezpośredniej komunikacji jak np. telefon lub wideokonferencja. Dotyczy to również posiedzeń rady czy zarządu – ich spotkania także powinny być w trybie zdalnym z użyciem jednego z wyżej wymienionych instrumentów.

Członkowie mogą wnosić o przeprowadzenie posiedzenia w trybie zdalnym – muszą przedstawić wtedy plan takiego spotkania. Prezes bądź przewodniczący mają tydzień na zorganizowanie posiedzenia. Po upłynięciu terminu wnioskodawca sam może zorganizować spotkanie w ustalonym przez siebie czasie, informując przy tym innych członków zarządu. Przepis ten stanowi problem dla wielu osób, ponieważ termin zorganizowania posiedzenia jest stosunkowo krótki, a także członkowie rady mogą dopuszczać się nadużyć swoich kompetencji, które zostały niejako zwiększone.

Jak wspomniano wyżej, głosowanie może odbywać się zdalnie. Członkowie wspólnoty powinni zostać dokładnie poinformowani o terminie i sposobie w jakim dane posiedzenie bądź głosowanie będzie przeprowadzone. Uchwala nie może zostać podjęta, jeśli nie dopilnowano, aby każdy z członków uzyskał prawidłowe informacje o przeprowadzonym głosowaniu. W przypadku stanu epidemii bądź pandemii istnieje możliwość przesunięcia terminu spotkań zarządu bądź właścicieli lokali o 6 tygodni.